Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ciència
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CIÈNCIA (ant. escrit també sciencia, scientia, sciença). f.: cast. ciencia.
|| 1. Conjunt de coneixences resultant de l'estudi. Sciència e doctrina han los clergues, Llull Cavall. 8 vo. Ab la meytat menys de sciència sabrà millor conseyll donar l'om antich que'l jove, Muntaner Cròn., c. 283. Encara corre la font | gran flum gitant de sciença, Turmeda Diuis. 15. Són açò paraules de home qui am scièntia e hage legit tant com tu?, Metge Somni iii.
|| 2. Branca o departament determinat de coneixences sistematitzades, considerat com a camp d'investigació o objecte d'estudi. Com son fill fo ben saui en la sciència de philosophia, Llull Felix, pt. i, c. 2. Cada sciència ha mester los vocables per los quals mils sia maniffestada, Llull Gentil 4. En les sciències speculatives... és cercada illuminació del enteniment, Egidi Romà, ll. 1, pt. 1a, c. 1. Fins y tot les ciències naturals y de medicina, Obrador Arq. lit. 37. Puix no he sabut del viure la ciència, Canigó ix.
    Loc.
—a) De certa sciència (ant.) o a dreta ciència (men.); conscientment i voluntària, amb plena intenció; expressament. Aquela cosa en què seran enganats confermaran e auran per ferm ab certa sciència, Cost. Tort. II, xiv, 8. Dehim-uos e us manam de certa sciència que liurets..., doc. a. 1360 (Bofarull Mar. 102). No és poch, en tan duptós fet haver testimoni qui sens altre mijà depòs de certa sciència, Metge Somni i. Fer malbé les coses a dreta ciència: malmetre-les conscientment, premeditadament, amb coneixença del mal que es fa (Ciutadella).—b) A ciència i paciència de qualcú: amb coneixença i consentiment d'ell. Crits desaforats que... van donant... a ciència y paciència des serenos y municipals, Ignor. 10.
    Fon.:
siέnsiə (Barc., Tarr., Men.); siénsie (Gir.); siénsiə (Lladó); siέnsiɛ (Ll., Gandesa, Maó); sέnsiɛ (Granadella); sénsia (Tortosa); sέnsia (Morella, Val., Gandia, Beniarrés); sέnsiɛ (Sueca, Alcoi); siέnsi (Ross.); siέ̞nsi (Mall.).
    Etim.:
pres del llatí scientia, mat. sign.