Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  obi
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

OBI (i ses var. dial. olbi, oubi, òbit, gobi). m. (i en mall. f.).
|| 1. Recipient fet d'una soca buidada per un costat, que serveix per a posar-hi el menjar dels porcs (Cerdanya, Ripollès, Empordà, Garrotxa, Guilleries, Collsacabra, Plana de Vic, Penedès, Camp de Tarr., Mall.); cast. dornajo, gamella. Una pica o olbi per a porchs, doc. a. 1440 (Aguiló Dicc.). El porten a una cort i l'aboquen al cóm, o sia a l'obi, Scriptorium abril 1925. ¿Y donchs, nosaltres que hauríem de menjar a l'òbit, com los tocinos?, Vilanova Obres, xi, 242.
|| 2. Pica de pedra per a posar-hi el menjar dels porcs (Sueca, Cullera); cast. pila, gamella.
|| 3. Recipient fet d'una soca buidada o de pedra per a donar menjar a les gallines (Penedès, Camp de Tarr., Sta. Col. de Q., Mall.); cast. comedero. Alt en dita cambra, dos oubis de fust, doc. a. 1551 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). Dos olbis de donar a mengar a gallines, doc. a. 1565 (mat. arx.).
|| 4. Cossiol amb aigua, que tenen els gerrers, teulers i rajolers, per treure's el fang de les mans i rentar-se (Llucmajor); cast. cazuela.
|| 5. Dipòsit d'aigua damunt el qual roda la mola d'esmolar, i que serveix per a refrescar la mola quan s'escalfa massa (Ripoll, Viladrau).
|| 6. Rec o canal de fusta per a conduir l'aigua (Camp de Tarr.); cast. canal.
|| 7. Bassi o conca dins la qual roda la mola que esclafa les olives en el molí d'oli (Vallès).
|| 8. Clot per a contenir alguna cosa (Camp de Tarr.); cast. hoyo. «Aquí farem un òbit» (Vila-seca). a) Cadascun dels clotets que els nois fan en terra per fer-hi anar les bales en jugar (Pobla de L., Barc.).
|| 9. topon. a) Els Òbits: nom d'unes coves existents en terme de Sant Llorenç del Munt.—b) Comellar de s'Obi: tros de terra enclotada dins el terme de Bunyola (Mall.).—c) Font dels Oubis: nom d'una font que hi ha en terme de Valldemossa (Mall.).
    Fon.:
ɔ́βi (Ripoll, Viladrau, Mieres, Olot, St. Feliu de Pallerols, Collsacabra, Valldemossa, Orient, Pollença, Campos); ɔ́βit (Ripoll, Lledó, Rupit, Pobla de L., Barc., Penedès, Camp de Tarr., Sta. Col. de Q., Esporles, Llucmajor); áwβi (Orús); ɔ́ɫβi (Vic, Sueca, Cullera, Tàrbena); ɔ́wβi (Olot, Bunyola); ɔ́wβit (Sta. Col. de Q.); gɔ̞́βi (Bunyola, Llucmajor, Manacor, St. Joan de S., Artà).
    Sinòn.:
— || 1, cóm.
    Etim.:
del llatí vg. albĕu, var. del clàssic alvĕus, ‘canal’, ‘pica de fusta per a donar menjar als animals’ («alveus ad hordeum ministrandum equis», ap. Forcellini Lex., s.v. alveus). Hi ha formes arcaiques i dialectals com albi, olbi, oubi, que encara conserven l'element fonètic corresponent a la l de alvĕu. La -t de les formes òbit i òubit representa el mateix so paràsit que s'adhereix a la majoria de noms catalans acabats en -i (cf. prèmit, col·lègit, àpit, nòlit, etc.). La forma mallorquina gobi presenta una -g- adventícia produïda potser per influència de mots com gabi (=gàbia). Cal advertir que en mallorquí el mot obi o gobi és femení, perquè s'ha equiparat als mots femenins en -ia que en mallorquí han perdut la -a (glori per glòria, gabi per gàbia, etc.)