Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ramell
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

RAMELL m.
|| 1. Branca fullada; cast. ramo. De set ramells | arbre de vida, Spill 10622. M'afino els branquinyols i els ramells de fulla, Ruyra Parada 33.
|| 2. Conjunt de flors o de fullatge reunits per a servir d'adorn; cast. ramo, ramillete. Fer un ramell de flors: Sertum ex floribus nectere, Lacavalleria Gazoph. Una illa sempre verda, | ramell de flors dins un pitxer de plata, Canigó ii. a) per ext., Canastra enramellada, plena de confits, galletes i bones bevendes, que es compon el darrer dia de la veremada i és un obsequi dels amos de la verema al tall de veremadors (Binisalem).
|| 3. Flor (bal.); cast. flor. Demanaven llecència per cuhir colque ramell, Benejam Ciutad. 104.
|| 4. Conjunt de fruits units pels pecíols en una branca o tija comuna; cast. ramo, racimo. La dona... compon floretes o fa de fruytes ramells, Penya Poes. 204. «Un ramell de raïm» (Garrotxa); «Un ramell de domàtigues» (Mall.); «Un ramell d'espigues», fet amb les espigues que es cullen espigolant (Ripoll). a) per ext., Ramell d'òsties: agrupació d'ostres que se sol trobar adherida a la quilla de les barques (Ferrer Aledo APM 66).
|| 5. fig. Conjunt de coses homogènies i unides a manera d'un ram de fruita o de flors; cast. ramo. Llensa a les negrors del fum ramells d'espurnes de topaci, Oller Fig. pais. 53. Figura't un ramell de brévols sers humans, Ruyra Pinya, ii, 122. a) Es diu també de coses immaterials: Considerar els temes d'aqueix ramell de vuyt conferències, Obrador Arq. lit. 71.
|| 6. Ramell de tot l'any o Ramell de Sant Ponç: planta de l'espècie Helichrysum stoechas (Mall.); cast. manzanilla bastarda.
|| 7. Conjunt de les sis antenes del molí de vent amb tot llur ormeig de cordes (Mall.). «Ramell de s'ui d'es bon vent, | que t'ho he dit de vegades! | Jo pens en tu més vegades | que un molí no fa rodades | diada de molt de vent» (cançó pop. Mall.).
Ramell: llin. existent a Gualta, La Pera, L'Escala, etc. Hi ha la variant Ramells existent a Algerri, Pinell, etc.
    Fon.:
rəméʎ (or., bal.); raméʎ (occ., val.).
    Intens.:
—a) Augm.: ramellàs, ramellarro.—b) Dim.: ramellet, ramelletxo, ramellel·lo, ramelleu, ramellí, ramellic, ramelliu, ramelló, ramelloi.—c) Pejor.: ramellot.
    Etim.:
del llatí *ramĕllu, dim. de ramu, ‘ram’.