Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  sabadell
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

SABADELL
|| 1. topon. a) Ciutat de més de 60.000 habitants situada en el Vallès occidental.—b) Coll Sabadell: V. Collsabadell.
|| 2. Llin. existent a Badalona, St. Just Desvern, St. Joan d'Horta, Val., Oriola, etc.
    Fon.:
səβəðéʎ (or.).
    Cult. pop.
—De les rivalitats entre Sabadell i Terrassa, ciutat important i propera de Sabadell, són bona mostra aquestes dites: «Els de Sabadell, mala pell» (diuen els de Terrassa); «Els de Terrassa, mala raça» (contesten els sabadellencs).
    Etim.:
del llatí Sabbatĕllum, diminutiu de Sabbătum, ‘dissabte’. S'ha discutit si el topònim Sabadell provindria del fet de celebrar-s'hi antigament el mercat en dissabte, però sembla més probable que el topònim vingui d'un Sabbatellum usat com a nom personal. Aquest ús apareix documentadíssim en l'alta edat mitjana: Sauesello (a. 955), Sabadello (a. 978), Sabatellum (a. 1024), Sabbatelli (a. 1140), etc. També apareix la forma femenina Sabatella com a nom personal de dona (a. 985). L'ús de derivats de noms dels dies de la setmana com a noms personals es troba en els cognoms Llunell (de Lunae = dilluns), Jovell (de Jovis = dijous), Vendrell (de Veneris = divendres), etc. Cal considerar improbable l'opinió de Balari Oríg. 207-209, que feia venir Sabadell d'un baix llatí *sapatellu diminutiu de *sapetu derivat de sappu, ‘avet’; igualment improbable és l'opinió de Griera (BDC, xxvi, 62), segons la qual Sabadell vindria de selvato, nom d'un individu o divinitat, derivat de selva, ‘bosc’.