Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. acolorar
veure  2. acolorar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ACOLORAR v. tr.
|| 1. Donar color; cast. colorar. Pintar e acolorar ses faysons e ornar sos vestiments son senyals qui signifiquen luxuria, Llull Doctr. puer., c. 61. a) refl. Pendre color; cast. colorarse. Per aço se acolora laygua en la color del aer, Llull Felix, pt. iv, c. 8. Per dues guises se acolora la urina, o per permixtio de alguna humor, Albert G., Ques. 38 v. Nostra parla suau, que s'acolora | als mil reflects de nostres valls semblants, Maragall Enllà 22.
|| 2. met. Dissimular, representar artificiosament alguna cosa en una manera diferent d'així com és; cast. colorear. Dient aquell Rey de Castella que lo dit Rey Boannen pot aço fer sens trencament de la pau e seguretat que ha ab lo Senyor Rey, e aço palie e acolore per dues rahons, doc. a. 1358 (Capmany Mem. iv, 125). Comensà a passejar, acolorant ab variables rahons les sues passades, Decam., jorn. 8.a, nov. 7a.
|| 3. met. Adornar, fer lluir; cast. abrillantar. Hanch no fo null hom en la cort del duch qui pus asaltament se vestis com ell e sa companya, ne null anàs arreat com ell feya; axí que tota aquella cort acolorava, Muntaner Cròn. 244.—V. colorar.
    Var. form.:
colorar; acolorir, colorir.
    Etim.:
del llatí cŏlōrāre, mat. sign. || || 1 i 2, prefixat amb ad-.

2. ACOLORAR v. tr. ant.
Respectar. Encara mariner es tengut de acolorar son senyor de nau, Consolat, cap. 165.
    Var.:
colorar.
    Etim.:
del llatí cŏlĕre (‘respectar’) + -āre. L'ètim que dóna l'editor del Consolat, p. 268 (del gr. χολέρα «bilis»), no és admissible.