Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  acréixer
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ACRÉIXER v.
Augmentar, fer major o més intensa una cosa; cast. acrecer a) tr. No pas per acrexer ab una peça més lo meu bagatge literari. Collell Flor. ix. L'hem vista ferse amunt y acréixer sa importancia, Obrador Arq. 22.—b) refl. Mestre, aquets turments | ¿s'acrexeran apres la gran sentença? Febrer Inf. vi.c) intr. Y quant en dita iglesia acrexerà alguna cosa, doc. a. 1599 (Hist. Sóller, ii, 844).
    Conjug.:
segons el model de créixer.
    Etim.:
del llatí accrēscĕre, mat sign.