Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. administrador
veure  2. administrador
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ADMINISTRADOR, -ORA m. i f.
Qui administra; cast. administrador. Sou tresorera de gracia e administradora de aquella, Villena Vita Chr., c. 48. Nostre Senyor Deu ordonador et administrador de tots bens, doc. a. 1373 (Col. Bof. xl, 161). En Oliba, qui primer fou monjo de Ripoll, e apres Abbat, y despuys bisbe de Vich e administrador del monastir de Sant Miquel de Cuxa, Tomic Hist. 108. a) espec. Oficial encarregat d'administrar els béns d'algú o les funcions d'algun negociat. Administrador de Correus; Administrador Apostòlic, etc. Se tench concell de C Jurats per fer nova eleccio de mostasaff, Administrador de les plasses, Racionals, guardes de monedes, Administrador del Hospital, Ardits, iii, 5 (a. 1478).
    Refr.

—«Administrador viu bé, i a morir en presó ve» (Marroig Refr.); «Administrador que viu en baldó, mor dins sa presó» (Un Mall. Dicc.); «Administradorets, mengen en plata i moren en grillets» (Martí G. Dicc.).
    Fon.:
əmminístɾəðó (Barc., Mall.); amministɾaðóɾ, amministɾaóɾ (Val.).
    Var.:
admenistrador (Muntaner Cròn., c. 36); aministrador.
    Etim.:
pres del llatí admĭnistratōre, mat. sign.

2. ADMINISTRADOR, -ORA adj.
Que ha d'esser administrat.
    Etim.:
del llatí admĭnistratōrium, ‘pertanyent a l'administració’.