Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ajuda
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

AJUDA f.: cast. ayuda.
I. Acte i efecte d'ajudar; socors, auxili. Anch aiuda negú d'els no'ns proferiren, Jaume I, Cròn., p. 380. Confiant en la ajuda del Altisme, Llull Gentil 4. Son venguts en ajuda nostra, Pere IV, Cròn. 23. Dreçar-la vull, mas he mester t'ajuda, Ausias March, p. 105. Ab ajuda que li va donar Dagobert, Boades Feyts 77.
II. Cosa o persona que té per funció ajudar.
|| 1. Contribució o subsidi que donaven al rei per atendre a les seves necessitats particulars i que més envant es convertí en un impost regular (sobre carn, vi, etc.). Con nos, per aver ajuda dels homens de la sglesia d'Elna, doc. a. 1358 (Ruscino, i, 620). No sia negú que pach res als colectors per setzè de vin, ajuda de carn, molige de blat, doc. a. 1391 (BSAL, ix, 31). E que tothom pagas ajuda, so es lo setzè del vi que hauria de sa cullita, doc. a. 1391 (Ardits, i, 19). Y paga lo dret de la ajuda com es acostumat, que son a raho de quatre diners per lliura, doc. a. 1569 (Ardits, v, 89).
|| 2. Ajuda de cost: socors en diners que, a més del sou, donen al qui exerceix un càrrec; cast. ayuda de costa. Deu la ciutat de Manresa per lo que acostuma donar de ajuda de cost y charitat al mestre de cant, doc. a. 1678.
|| 3. a) Lavativa. Una bossa de cuyro per dar ajuda, tres sous, doc. a. 1540 (arx. del col·legi de Lluc). La decocció de esta herba fa anar del cos bevent-la o ab ajuda, Agustí Secr. 32.—b) Instrument per aplicar lavatives.
|| 4. Cop d'estrep, d'esperó o d'altra cosa, que el qui cavalca dóna a la bístia per estimular-la (Un Mall. Dicc.).
|| 5. Ajuda de cambra: criat per exercir les funcions del servei particular d'un senyor; cast. ayuda de cámara.
|| 6. Ajuda de capella o d'oratori: clergue que fa de sagristà a la casa reial (Un Mall. Dicc.).
|| 7. Ajuda de parròquia: església que serveix per ajudar a una parròquia en els ministeris parroquials (Un Mall., Martí Gadea Diccs.).
|| 8. Ajuda de virador: cap gros amb què ajuden al virador, en les naus (Un Mall., Aladern i Martí G. Diccs.).
    Fon.:
əʒúðə (pir-or., or., bal.); aʒúðɛ (Lleida); aʧúða (Val.).
    Etim.:
postverbal de ajudar.