Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. aljuba
veure  2. aljuba
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ALJUBA f. ant.
Túnica llarga fins als genolls, que portaven els sarraïns (homes i dones) i que arribà a usar-se també entre els cristians; cast. aljuba. «Los sarraïns deuen portar los cabells tolts en redon... e la sobirana vestedura lur deu esser aljuba o almexia, si doncs no anauen laurar o obrar» (Cost. Tort., ll. i, rúbr. ix, 4). E a cascú [dels alarps] doné una aljuba de drap de llana, e altra de lli, e a tots los caps una aljuba de preset bermeyll e altra de xaló, Muntaner Cròn., cap. 254. Dos aljubes fort beles ab ores de seda, doc. a. 1345 (Boll. Lul. xi, 298). Item una aljuba morischa de seda blanqua. Item una aljuba morischa de seda listada de diverses colors, doc. a. 1433 (arx. Patriarca, Val.). E totes [les donzelles] venen molt riquament abillades ab grans aljubes de brocat, Tirant, cap. 147. En l'Inv. Anfós V, f. 270, trobam aquestes descripcions d'aljubes: «Primo una aljuba morisca de drap de seda blau scur ras, ab savastra morisch per los musclos, qui han d ampla una ma; los quals son lavorats de fil d or e de seda blancha e vermella, amb VI cordons e flochs de seda blava, ab botons d aur e de seda vermella. Item una aljuba altre morischa de drap de seda morisch, obrat de listes largues, ab letres morisques blanques, ab altres obratges de diverses colors, forrada de bocaram blanch. Item una aljuba morischa de drap de seda d Espanya, levorat e de obratges de diverses colors de seda groga, morada e altres».
    Var. form.:
juba.
    Etim.:
de l'àrab al-jubba, mat. sign. (V. la descripció extensa d'aqueixa vestidura, ap. Dozy Dict. Vêt., 107-117).

2. ALJUBA f.
Puntal de pedra per reforçar una paret o marge (Rib. de Sió). En los dos pilars o aljubas, doc. a. 1639.
    Fon.:
awʒúβɛ (Rib. de Sió).