Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  alternar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ALTERNAR v.: cast. alternar.
|| 1. Venir coses diverses una després de l'altra en successió repetida. a) intr. Se comensà a tocar totas las campanas..., alternant entre estas la campana dita repica plets, Entrev. Eyv., 91 (any 1701).—b) refl. Suplirà per ell y asistirà en son lloch un dels reverents doctors..., alternantse un després de l'altre, doc. any 1704 (Hist. Sóller, ii, 886).
|| 2. tr. Fer venir coses diverses una després de l'altra en successió repetida. Aquesta forma mètrica... alternant versos de nou y de cinch silabes, are tan sols viu a Mallorca, Costa Agre terra, iv.
|| 3. intr. Tenir relacions o tracte (amb algú). La gent honesta fuig y's recata per no alternar ab aquesta escuma, Vilanova Obres, iv, 155.
    Fon.:
əɫtəɾná (pir-or., or., bal.); aɫteɾná (occ., Maestrat); aɫteɾnáɾ (Val.).
    Etim.:
pres del llatí alternāre, mat. sign.