Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  altrament
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ALTRAMENT adv.
|| 1. D'altra manera; cast. de otro modo. Ha prouehit nostre senyor Deu altrament, inclinant los homes a fer notables ciutats, Eximenis, II Reg., cap. 11. Veya lo poble estès no altrament que sota un pomer, Alegre Transf. 61. Apar la cosa altrament que no es, Albert G., Ques., 15 v. La cosa ha succehit altrament de lo que jo pensava, Lacavalleria Dicc.
|| 2. Equival a «no essent així»; cast. de otro modo, de lo contrario. Qui'm feu votar | que hagués de renunciar | la heretat, | altrament seria dampnat | eternalment, Vent. Pel. Convé cullirlos encontinent son madurs, altrament se secan, Agustí Secr. 84.
|| 3. Per altra part; endemés; cast. por otra parte. En Pere de Fluuià, qui altrament era molt noble e molt bon caualler, va restar fortment marauellat, Boades Feyts 304.
|| 4. S'usa vulgarment per a rependre la conversa, equivalent així al cast. pues, bueno. «Altrament sembla que engany tindrem bona anyada» (Cerdanya). El mateix ús té al Conflent, al Gironès, al Pallars, etc.
    Fon.:
aɫtɾəmén (Conflent, Cerdanya, Girona, Barc.); aɫtɾamén (Sort); aɫtɾəmént (Men.).