Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  animós
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ANIMÓS, -OSA adj.: cast. animoso.
|| 1. Valent, sense temor. Pot esser l'hom contra mort animós, Ausias March, cvii. Los cauallers animosos volgueren morir en les batalles, Tirant, pròl.
|| 2. Que infon valor o coratge. Lo vençedor los seus tostemps esforça | ab crits, ab so de animosa trompa, Scachs d'amor 286.
|| 3. Que té delit (Pont de S., Barc., Men.). A la dreta o a la esquerra, segons el delit d'En Lluis: cap a la esquerra si's trobava animós, cap a la dreta si capolat, Pons Auca 287.
|| 4. Afable i amatent amb tothom (Llofriu).
    Fon.:
ənimós (or., bal.); animós (occ., val., alg.).
    Intens.:
animoset, -eta; animosot, -ota; animosíssim, -íssima.
    Etim.:
del llatí anĭmōsus, mat. sign.