Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. aparat
veure  2. aparat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. APARAT m.: cast. aparato.
|| 1. Conjunt de coses preparades per emprar-se per qualque operació. Feu grandissim aparat per conquistar Barbaria, Tomic Hist. 291. Ab tot l'aparat ab que's posava ell a escriurer, Querol. Her. 385.
|| 2. Conjunt d'adorns, o ostentació solemne. Ell fou rebut ab un magnifich aparato, Lacavalleria, Gazoph.
|| 3. Conjunt mecànic d'algunes peces per obtenir un fi.
|| 4. anat. Conjunt d'alguns òrgans animals o vegetals que concorren a realitzar una funció (En les accepcions || || 3 i 4, modernament s'usa més aparell que aparat).
    Fon.:
əpəɾát (pir-or., or., bal.); apaɾát (occ., val., alg.). En el parlar ordinari s'usa sovint la forma castellana aparato: əpəɾátu (pir-or., or., men., eiv.); apaɾáto (occ., val.); əpəɾáto (mall.).
    Etim.:
del llatí apparātus, mat. sign.

2. APARAT m.
La vora del tombant de la sola de la sabata, o sia, la part de sola que es veu quan la sabata està en situació normal (Valls. Reus).