Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  apartament
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

APARTAMENT m.
|| 1. Acte d'apartar o d'estar apartat; cast. apartamiento. Parme que no'l me deuien lleuar, per ser lo apartament tant terrible d'ell y de mi, Pierres Prov. 58. L'apartament del públic s'explicava, Caselles Mult.44.
|| 2. Habitació, part d'un edifici separada de les altres; cast. departamento. Totes stauen per anar a son apartament, Tirant, c. 219. En los mes alts apartaments de aquell reyal palau, Alegre Tranf. 54. No volgué despedir-me sense que visités abans tots els apartaments de sa preciosa torre, Pons Com an., 6. Rusiñol... s'instal·là en un vast i meravellós apartament del Quai Bourbon, Pla Rus. 102.
|| 3. Anex d'una masia administrada o cuidada d'una persona distinta del propietari (Penedès, segons Aguiló Dicc.).
    Fon.:
əpəɾtəmén (pir-or., or., eiv.); apaɾtamén (occ.); apaɾtamént (val.); əpəɾtəmént (mall., men.); apaltamént (alg.).