Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  apreciar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

APRECIAR v. tr.: cast. apreciar.
|| 1. Posar preu. No deguen esser stimades ne apreciades sino en aquell preu que les dites robes e mercaderies comunament valen, doc. a. 1403 (Boll. Lul. ix, 353). Li donà una spasa, lo guarniment de la qual no's fora apreciat laugerament, Curial, i, 28. Preu apreciat que apreciaren los fills d'Israel, Gerson Passio, c. 10.
|| 2. Determinar la vàlua d'una cosa, conèixer-la. Segueix lo gran plat de “carn d'olla” per a que's pugui apreciar la bondat d'aquell caldo, Serra Cal. folkl. 151.
|| 3. Estimar; judicar que una cosa té valor. Es vi, com més vey, més s'aprecia, Roq. 15. Jo te apreciy; ab ton pare | mos coneixem fa molts anys, Benejam FyF, acte I, esc. 2a.
|| 4. Gloriar-se, expressar o sentir satisfacció d'una cosa (Mall.); cast. preciarse. «Madona d'es Caparó, | ja us poreu apreciar: | per vós se varen matar | En Roca i en Rosselló» (cançó pop. mall.).
    Fon.:
əpɾəsiá (pir-or., or., bal.); apɾesiá (occ., Maestrat); apɾesiáɾ (Cast., Val., Al.); apɾasiá (Alg.).
    Conjug.:
regular segons el model de cantar.
    Etim.:
pres del llatí appretiāre, mat. sign.