Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  armat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ARMAT, -ADA m. i f. (part. pass. de armar).
I. || 1. Que porta armes (ofensives o defensives); cast. armado. Car offici de fembra no sab usar d'armes, en loc de si la fembra trametia un armat o mes, Constit. de Cat., trad. del segle XIII (Anuari IEC, i, 331). Car era sens armes, e lo escuder era tot armat, Llull Felix, pt. i, cap. 3. Si aqui vendran lenys armats de enemichs, Consolat, c. 111. Auall deuallauen d'armats tals esquadres, Brama llaur. 14. Los cauallers an anar tots armats del cap tro sus als peus, Flos med. 14. a) Armat en blanc, o de punta en blanc, o a tot punt: guarnit de totes les armes defensives que formaven el vestit de ferro. Tirant entrà tot armat en blanch sino lo cap, Tirant, c. 52.
|| 2. m. Home vestit de soldat romà, que va amb altres a la processó del dijous sant, en representació dels soldats que custodiaven Jesucrist (Cat., Maestrat, Val.); cast. armado.
|| 3. m. Peix de la família dels tríglids: Peristedion cataphractum L. (Men., Eiv.); cast. armado. Es caracteritza per tenir el cos cobert d'escates òssies i armat de punxes en el cap, en la coa i en les aletes.
II. || 1. Proveït de l'ormeig i personal necessari per navegar. Jaquí hun leny armat per denunciar a les naus que faessen aquella via, Pere IV, Cròn. 39. Es barcus... estavan armats de xibech, Benejam Ciut. veya, 62.
|| 2. Bastit, posat damunt les peces de sosteniment en disposició de fer servei. Se farà y posarà ab molta més comoditat... per estar armat lo torn, gumera y lo demés, doc. a. 1649 (Segura Hist. Sta. Col. 268).
|| 3. Proveït d'un mitjà. E armat de tal menjar no tenia negun veri, Macer. Molt contats serán es pagesos... qu'armats d'un bon muxell d'estopa no hajen sacorrat a té qui té, Ignor. 33.
|| 4. Promogut, produït. Que sempre té jochs armats, Salvà Poes. 82. a) Els diners de les messions; cast. puesta (Un Mall. Dicc.).
|| 5. Ben preparat i previngut de mitjans per obtenir qualque cosa.
|| 6. Posat en erecció per a l'acte sexual (Empordà).
    Loc.
—a) Mà armada: amb força d'armes. Los portugalesos se levaren mà armada e vengueren contra ell, Genebreda Cons. 100.—b) Armat com Sant Ferriol: molt armat o ben preparat (Empordà).—c) Estar ben armat: iròn., estar en mala situació (Men.).