Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  article
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ARTICLE m.: cast. artículo.
|| 1. Petita part del cos, que va unida a una altra per formar un òrgan. Les iunctures dels articles, Cauliach Coll., ll. 1, d. 2a, cap. 8.
|| 2. Cada una de les disposicions el conjunt de les quals forma un estatut, un tractat, un contracte, etc. Articles de fe: les disposicions dogmàtiques de la religió catòlica. Ell declaraua un article de la fe a gran res de cauallers, Llull Felix, pt viii, cap. 40. Los XII articles per los quals descorre la nostra fe romana, Llull Felix, pt. viii, cap. 18. Què li pareix de s'article quint de ses ordenances, Roq. 30. a) No esser article de fe: no merèixer crèdit absolut. No és forçat que les gents ho creguen, que no és article de fe, Curial, iii, 29. Hi no és euangeli y article de fe, Proc. Olives 715.
|| 3. a) Cada una de les partides d'un compte.—b) Cada un dels gèneres o classes de coses que es venen en el comerç. Quant es vici o sa costum des tabach ha resistit y dura, estant aquest preciós article en mans des Govern, Ignor. 13. Contà les pesses, separant-las per articles, repetí els preus, Pons Auca 104.
|| 4. a) Cada un dels escrits en prosa sobre cert tema, que formen part d'una publicació periòdica o col·lectiva. Llegint a la revista un bell article del susdit secretari, Obrador Arq. Lit. 69.—b) Cada una de les divisions d'un diccionari encapçalada amb una paraula diferent.
|| 5. ant. Qüestió incidental d'un procés, que atura el judici fins a tant que estigui resolta. Vists molts articles y posicions en lo dit procés insertats, doc. a. 1512 (Hist. Sóller, i, 918).
|| 6. Partícula que en moltes llengües s'aplica al nom per indicar que aquest expressa una cosa determinada (article definit) o indeterminada (article indefinit).
|| 7. Moment, part precisa de temps. (No es diu més que en l'expressió l'article de la mort=en el moment de morir). Lo home qui sta ab tant de mal posat en l'article de la mort, voleu que vaja al camp?, Tirant, c. 223. Així en la vida com en lo article de la mort, Faules Isòp. 153. Estant jo en aquest article de traspassar, Vent. Pel. 22.
    Fon.:
əɾtíklə (pir-or., or., bal.); aɾtíkle (occ., val.).
    Loc.

Fer l'article: fer l'elogi interessat d'una cosa, fer-ne propaganda.
    Intens.:
articlàs, articlarro, articlot; articlet, articletxo, articleu. Un articletxo que sols no farà dues planes, Ignor. 9. Per escriure un articlet que tench entre ceya y ceya, Ignor. 18.
    Etim.:
pres del llat. articŭlu, mat. sign. || || 1, 2, 5, 6.