Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. assignar
veure  2. assignar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. ASSIGNAR v. tr.
|| 1. Indicar expressament una cosa entre algunes de possibles; cast. designar. Quan algú demana alguna cosa, deu assignar e posar en sa demanda: aytal cosa deman, Cost. Tort. III, ix, 3. E assignaven-hi moltes rahons, per les quals los paria que axi's degués fer, Pere IV, Cròn. 285.
|| 2. Determinar una cosa com atribuïdora o dedicadora a algú o a alguna cosa; cast. asignar. A cascuna part asignaren propi ufici, Llull Blanq. 79. Tota la renda era asignada a pagar los torts, Muntaner Cròn., c. 250. Fonch reebuda honorablement, assignant-li una e la plus bella part de son palau per la sua estaia, Curial, i, 2. Y s'assignà com a senyoriu el formós clavellet, Pons Com an. 92.—a) especialment, Fixar cert dia o moment per fer qualque cosa. E lo jutge... encontinent assigna dia a oir sentència, Consolat, c. 12. A la qual coronació assignà lo dia de Pascha, Pere IV, Cròn. 55. Com lo gran sacerdot hagués asignada la hora per a fer les dites sposalles, Villena Vita Chr., c. 10.
    Fon.:
əsiŋná (or.); asiŋná (occ.); asiŋnáɾ (val.); əsinná (mall., men.); asiɲá (alg.).
    Etim.:
pres del llatí assĭgnāre, mat. sign.

2. ASSIGNAR v. tr.
Assenyalar amb el dit (Mall.); cast. señalar. Que no'l pugan assignà amb so dit, Roq. 51.—V. signar.
    Etim.:
de signar, amb a- protètica.