Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  assumpció
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

ASSUMPCIÓ f.
I. Acte d'assumir; cast. asunción. Especialment:
|| 1. Elevació de la Verge Maria en cos i ànima al cel. Les grans e marauelloses obres que lo Senyor farà en lo passament e assumptió vostra, Villena Vita Chr., c. 281.
|| 2. Commemoració d'aqueixa elevació, que celebra l'Església dia 15 d'Agost. L'ofici de la Verge Maria en la festa de la assumpció ohiran, Flos medic. 113.
|| 3. Nom propi de dona, que té per patrona Maria Santíssima en el misteri de la seva Assumpció. Nardes, Vicentes y Assuncions y Conges, donzelles de vint anys, Llorente Versos, ii, 65.
II. Ascensió de Jesucrist al cel. En la vostra sancta encarnació e passió e resurrecció e assumpció, Llull Cont. 319, 21. Dijous XVI [de Maig] ffesta de la Assumçió de Nostre Senyor, Ardits, i, 71 (a. 1398).
    Fon.:
əsunsió (pir-or., or., bal.); asunsió (occ., val.).
    Var. ort.
ant.: assumptio, assumcio, assumsio, assempcio, assunció.
    Etim.:
pres del llatí assumptiōne, mat. sign. I. L'aplicar el mot assumpció a l'Ascensió de Jesucrist prové d'una freqüent confusió entre els mots assumpció i ascensió, per llur gran semblança. La forma assempcio, que apareix escrita en Flos medic. 111, sembla esser resultat de un creuament d'ambdós mots.