Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  augmentar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

AUGMENTAR v.: cast. aumentar.
|| 1. tr. Fer créixer en quantitat o intensitat. Per aumentar e defendre la sancta fe, Tirant, c. 9. Llavors cada recordansa vé a aumentar l'íntim tresor, Salvà Poes. 15.
|| 2. intr. o refl. Créixer en quantitat o intensitat. Aquesta [l'almoyna] dels mals dels altres augmenta hi's millora, Eximenis Scala. Veig que les mies tristes dolors aumenten, Tirant, c. 3. Que molt més les ganes aumenten hi crexen tostemps en los vells, Proc. Olives 1058. Perque se augméntian y se fasa lo gra més gros, Agustí Secr. 81. Molts... aumentaran de pes y d'alsada, Ignor. 63.
    Fon.:
əwməntá (pir-or., or., bal.); awmentá (occ.); awmentáɾ (val.); awmantá (alg.).
    Etim.:
pres del llatí augmentāre, mat. sign.