Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  aventura
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

AVENTURA f.
|| 1. ant. Cas fortuït; cast. ventura. La primera, qar aquesta fenna era pagana; la segona, qar per auentura no dixesen los falses judeus..., Hom. Org. 8. Que se n'anàs en terra estranya si per auentura poria atrobar remey, Llull Gentil 5. Aquelles coses que fan les aus a aventura, sens nulla occasió necessaria, Llull Cont. 112, 19. E els morts e arrencats per cas d'auentura són seus, Cost. Tort. III, ix, 14. Si per aventura alcun ferrer morrà, doc. a. 1298 (Col. Bof. xl, 24).A vegades significava un cas feliç: E fo aventura que en Guillem Ramon de Moncada scapà... de la dita batalla, Desclot Cròn., c. 2. Altres vegades significava un cas advers: No és cosa de creure... les aventures e els desastres que nos són esdevenguts, Desclot Cròn., c. 167. Bísties d'aventura: les bísties utilitzades eventualment, no pertanyents al ramat o colla de cada dia. E là on no n'aguessen, s'i logaren bísties de aventura ab què'ns cobrassen, Epist. Pere 119.
|| 2. pl. ant. Drets eventuals. De les aventures de la moreria per rahó de sos artenços, doc. a. 1315 (Col. Bof. xxxix, 164). Vos promet aservir la dicta rectoria... y les aventures del loch de Carbesy, doc. a. 1535 (arx. parr. de Civit).
|| 3. Cas perillós o ple de peripècies extraordinàries; cast. aventura. A Deus plau que tu recomptes aquestes aventures e maravelles, Muntaner Cròn., c. 1. Trobam scrites... les auentures de Lançalot, Tirant, pròl. D'alesores dataven les aventures del Ros, Víct. Cat., Ombr. 52. Venir a Eivissa era per a elles un viatge fabulós, una aventura magnífica, Villangómez Any 18.
    Fon.:
əβəntúɾə (Barc.); aβentúɾa (Val.); əvəntúɾə (Mall.); avantúɾa (Alg.).
    Etim.:
del llatí adventūra, ‘coses que han de succeir’.