Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  bacinet
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

BACINET m.
|| 1. Gibrelleta de metall. Un bassinet chich de lautó, Inv. Exarch.
|| 2. Platet per recollir almoines (Mall.). En passà es bassinet, jo hi posaré, Roq. 2.
|| 3. Orinal petit (Barc., Tortosa). Estudi de bacinets: escola de pàrvuls (Tortosa).
|| 4. Capell de ferro, originàriament semiesfèric i més envant acabat en punta i articulat amb bavera i altres peces defensives; cast. bacinete. Donàli tal colp sobre 'l bacinet que aportava al cap que 'l ferre [de l'ascona] li mès dins lo cervell, Desclot Cròn. 102. Donà-li tan gran colp de la hatxa per lo bacinet que lo mànech trencà, Curial, i, 21. En l'Inv. Anfós V, 158, 160, hi ha aquestes descripcions de bacinets: «Un bacinet ab bavera e careta roma, gornit d'argent daurat entorn de les orles, de obres de terraces de sancta Maria e fulles ab flors blaues ab una ploma d'argent, ço és una terraça d'argent daurat lavadiça,... ab un plomer gran de plomes d'esturç de diverses colors, ab una cuberta de drap de lana vert e vermell per cobrir lo dit bacinet»; «Item un bacinet ab bavera e entorn de la dita bavera una frange de malla prima stofat de terçanell vermell ab sa careta e ab un gros cordó de fil blanch e vermell, ab una cuberta de verni vermell de Perpenyà blanch barraiada de les dites colors, qui serveix a cobrir lo dit bacinet»; «Un bacinet ab bavera, fet en tal manera que sobre es clou al costat de la dita bavera ab certs perns, lo qual fou estofat ab son capmall de tota boca, entorn del qual bacinet ha diverses claus de coure daurats, fets a manera de diamants».
|| 5. ant. Home d'armes guarnit de capell de ferro, però no d'armadura completa. Per tres milia baçinets e gran nombre de balesters, doc. a. 1392 (Est. Univ. xiv, 171). Fo presa mostra dels CXXX baçinets e CXXX pillarts que la ciutat de Barchinona havia preferts al Senyor Rey..., per remçó de les hosts, Ardits, i, 66 (a. 1397).
    Etim.:
derivat dimínutiu de bací.