Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  ballester
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

BALLESTER m.
|| 1. Guerrer armat de ballesta; cast. ballestero. Fo establit que nul masestre sergant ne nul balester no meng en la taula dels frares, doc. a. 1268 (Miret Templers 548). Nos veem que lo ballester molt mills sab pendre aesme com trau en alt que no fa com trau a avall, Llull Cont. 122, 27. Que'ls ballesters cathalans tots son tals, que de nou sabrien fer una ballesta,... perque los cathalans son los pus subirans ballesters del mon, Muntaner Cròn., c. 130. Com ressona un buyrach ple de sagetes | del ballester en la robusta espatlla, Canigó ii.
|| 2. Fabricant de ballestes; cast. ballestero. A honor e gloria del gloriós Sent Machari sots invocació del qual los prohòmens fusters picapedres mestre de cases ballesters et forners de Villafrancha... un altar han construit, doc. a. 1388 (Col. Bol. xl, 318).
|| 3. adj., met. Feridor. Los ulls son tan ballesters | que per ser tan assestats | dich que tostemps los primers | son ells los enamorats, Flor d'Enam. 28.
|| 4. Biga que va de la comunera al volant de la llosada (Esterri d'Àneu).
|| 5. imatge  Ocell de la família dels cipsèlids, espècies Cypselus murarius i Cypselus alpinus (Gir., Olot, Empordà); cast. vencejo. Es semblant a l'oreneta, però té les ales més llargues; diuen que en volar té la forma de ballesta, i d'aquí li ve el nom. (V. falzia i falziot.)
|| 6. Planta de la família de les salsolàcies: Salicornia fruticosa (Cat., Mall.); cast. almajo salado, sosa alacranera.
|| 7. Planta de l'espècie Arthrocnemum glaucum (Masclans Pl. 55).
|| 8. Herba del ballester: el·lèbor (Lacavalleria Gazoph.). (V. ballestera).
|| 9. adj. Moltó ballester: el moltó que té les banyes esteses cap a fora (Pobla de L.).
Ballester: llinatge català. De kasa de Guilelm Balester, sesters V de ordi, doc. segle XI (Miret Doc. 13).
    Fon.:
bəʎəsté (pir-or., or., bal.); baʎesté, baʎestέ (occ.); baʎestéɾ (val.).