Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. bastir
veure  2. bastir
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. BASTIR v. tr.
|| 1. Construir de peces sobreposades i combinades; cast. edificar. Sobre aquests fonaments... edific e bastesc casa de plor, Llull Cont. 134. Lo rey feu bastir cinch bricoles, Desclot Cròn., c. 75. Feu bastir una torre, Verdaguer Exc. 37. Esglesies bastiu-li, convents y capelles, Llorente Versos 78. Del talayot que antichs gegants bastiren, Costa Trad. 187.
|| 2. especialment: a) Muntar una bóta o portadora posant ben ajustades les dogues (Tarr.); cast. construir, montar. Hi ha les dogues, els cerquols e els fons, falta encara bastir la bota, doc. a. 1430 (Aguiló Dicc.)—b) Bastir el pou: revestir de paret o de maons les voreres d'un pou en construcció, després que han enfondit prou i han trobat l'aigua (Llofriu).
|| 3. met. Instituir, promoure. E axi veus la guerra bastida, Muntaner Cròn., c. 282. Et bastissen et ordonassen una santa et devota confraria, doc. a. 1379 (Col. Bof. xl, 160). Los gots... aqui bastiren jochs e solassos en les festes, Tomic Hist. 26.
    Fon.:
bəstí (pir-or., or., bal.); bastí (occ.); bastíɾ (val.).
    Etim.:
del germ. *bastjan ‘teixir’, ‘construir’. Sobre l'evolució del mot germànic en les diverses llengües romàniques, cfr. Wartburg FEW, i, 278.

2. BASTIR v. tr. ant.
Proveir suficientment. La un [foc] es bastit de desigs plaers cogitacions, Llull, Amich e Amat, 45. Faé ben bastir e fornir de gent e d'armes la ciutat d'Empuries, Boades Feyts 60. Acostumava taula bastida e ben fassida, Spill 4103.
    Etim.:
de bastar, per canvi del tipus de conjugació, tal vegada per analogia del verb bastir, ‘edificar’.