Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. bolitx
veure  2. bolitx
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. BOLITX (escrit antigament bolig). m.
|| 1. Art de pescar, de la mateixa forma que l'art de bou, però més petit i de malla més estreta (Cat., Val., Bal.); cast. boliche. Que'l bolig en que haga VIII. homes pach per VIII. homes... e la barcha de pareyl pach per II. homes, doc. a. 1310 (RLR, xi, 173). Primerament que tot patró de bolig dega e sia tengut de tenir e portar en lo loch de la palomera vna ballesta ab croch, doc. a. 1387 (BSAL, viii, 283). Ne seretz pres en lo mortal bolig, Francesch Ferrer (Cançon. Univ. 68). No gosen ne presumescan ab xauega bolix batudes e ray spes ni altre qualseuol natura dexarcia de fil pascar, doc. a. 1514 (BSAL, xxii, 251). Y li mostrá pesqueres que li omplien es bolitxos a balquena, Ignor. 2. Peix de bolitx: peix petit, del que s'agafa amb el bolitx. E be par que no sou veats de menejar sino peix de bolig e merluça com podeu metre la lengua en esta dona generosa, Villena Vita Chr., c. 133.
|| 2. a) Planta de la família de les compostes: Chrysanthemum coronarium (Bal.); cast. mirabeles, pajitos.b) Planta de la família de les compostes: Anacyclus valentinus L. (Cat.).—c) Planta de l'espècie Adonis aestivalis (Eiv., ap. Masclans Pl. 62).
    Loc.

Barca i bolitx: tot el conjunt d'una cosa (Mall.).
    Fon.:
buɫíʧ (or., men., eiv., Sóller, Llucmajor); boɫíʧ (val., Palma, Manacor).
    Etim.:
del gr. βολίδιον, dim. de βóλος ‘xarxa’, segons Coromines (AILCuyo, ii, 130).

2. BOLITX m.
Bolleta més petita que les altres, per jugar (Barc., Tortosa); cast. boliche, bolín.
    Etim.:
derivat de bola, amb el sufix -itx pres de bolitx art. 1.