Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  bomba
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

BOMBA f.: cast. bomba.
I. || 1. Projectil de metall ple de metralla o de matèries explosives, que s'estella en trossos que s'escampen violentament. Les bombes feren en los enemichs un gran estrago, Lacavalleria Gazoph. Caigué una bomba encesa en la Casa de la Ciutat, Rúbr. Bruniquer, v, 23. Les granades i les bombes hi plouen a bell ruixat, Cases A., Poes. 133.
|| 2. Cabdell de corda en forma rodona, disposada de manera que per desfer-lo es comença pel cap que hi ha dintre el capdell, o sia per on s'ha començat a cabdellar, i que rep el nom de budell (Mataró).
|| 3. Pilot fet de certa quantitat del que queia del cànem quan el passaven pel pinte. Servia per fer cordam (Xàtiva).
|| 4. Esfera de vidre buida dins la qual es posa el llum per fer li fer la claror més suau; cast. bomba.
|| 5. Espècie de fanal esfèric de paper que solen posar en les festes de carrer (Cat.). Tira per qui en enllà una bomba de paper, y un munt de banderetes, Vilanova Obres, xi, 11.
|| 6. Tatxa de cabota grossa que empren els sabaters (Inca).
|| 7. Arany ficat en terra, de manera que sobresurti verticalment, i al qual tiraven bombos fins que el feien caure (Eiv.).
|| 8. Ventositat sorollosa (Cat., Menorca).
|| 6. Bomba volcànica: tros de lava solidificat en forma rodonenca.
|| 10. Notícia o manifestació que produeix gran consternació o emoció. Figurau-vos quina bomba degué esser això dins aquella casa, Alcover Cont. 333.
II. || 1. Màquina per elevar l'aigua o altre fluid i per empènyer-lo en una direcció determinada. Bomba aspirant: aquella que eleva el líquid per combinació amb la pressió atmosfèrica. Bomba impel·lent: la que eleva l'aigua per impulsió del pla mateix on és la màquina. Bomba aspirant-impel·lent: bomba que treu l'aigua de profunditat per aspiració i després l'empeny amb força. Bomba d'incendis: bomba aspirant-impel·lent que serveix per apagar els incendis. Bomba real: bomba col·locada devora l'arbre mestre per expulsar a la mar les aigües de la sentina (Mall.). Bomba d'aire o bomba pneumàtica: la que serveix per extreure o impel·lir aire.
|| 2. Espai tancat pels costats i descobert, que serveix per treure aigua amb poal, d'una cisterna, des dels pisos alts (Palma, nota d'En B. Ferrà).
|| 3. Campana de xemeneia (Mall.).
|| 4. Recipient dins el qual es fan els gelats (Mall.); cast. garapiñera. Precisament en aquella hora estaven a punt les bombes de gelat, Rosselló Many. 162.
|| 5. Depòsit de zinc on es forma el gas, en la màquina de gas de la pescada de llum (entre els pescadors del Port de Manacor).
|| 6. Depòsit cilíndric de metall on posen la pasta de sobrassada i que per mitjà d'un émbol va buidant-se i omplint els budells (Manacor).
|| 7. Cistell cilíndric, en forma de canó, d'uns tres pams de diàmetre, de vímets, que el posen dins el cup i és tan alt com fondo el cup. El suc dels raïms trepitjats van dins aquell cistell, i no hi va la rapa ni la pellofa. De dins aquell cistell treuen el most amb una galleda o altra cosa (Vilafr. del P.).
    Loc.
—a) Esser fet a prova de bomba: esser molt fort o sòlidament construït.—b) Caure com una bomba: produir gran emoció o consternació.
    Etim.:
de l'arrel onomatopeica bomb-, expressadora d'un so fort i retronador. Segons Corominas DECast, i, 484, i iii, 128, bomba I prové d'una regressió de bombarda.