Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. bufet
veure  2. bufet
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. BUFET m.
|| 1. Buf, acte de bufar (Cat.); cast. soplo, bufido.
|| 2. a) Canó per bufar al foc (Empordà); cast. soplete.b) Manxa (Rosselló, Vallespir); cast. fuelle.
|| 3. Moviment de l'aire (Ross.); cast. soplo, racha. La tramountane..., a grans bufets cau su la plane, Saisset Moun da coses, 15.
|| 4. Part de vela que deixen lliure quan, en cas de molt de vent, pleguen la restant per creure del cas no aprofitar sinó aquella (Cadaqués, Roses, L'Escala).
|| 5. Carta que pot matar, però que no és un as ni té gran valor (Men.).
|| 6. Cop pegat amb la mà plana a la cara (Tortosa, Mall. ant.); cast. bofetada. La reyna leuà's e doná un gran bufet al dit Bael, Eximenis, II Reg., c. 64. Buffet li donà molt gran en la galta, Passi cobles 22. E bufets e punyades si'n corrien, Quar. 1413, p. 139.—a) Bufet i coça: tracte desconsiderat, de mala manera (Mall.).
    Loc.

No costar ni un bufet: no costar res, resultar gratuït (pir-or.). Tenir un fill que no li haurà costat ni un bufet, Cerdà Angeleta.
    Fon.:
bufέt (pir-or., or., Maó); bufét (occ., val.); bufə́t (mall., Ciutadella).
    Etim.:
derivat de l'arrel buff-, expressadora del soroll que fa una cosa plena d'aire en buidar-se, o una cosa que travessa l'aire a gran velocitat.

2. BUFET m.
|| 1. Taula de quatre petges, per escriure, estudiar o altres usos semblants (Mall.); cast. mesa. Un bufet de noguer avaluat ab dos lliures, doc. a. 1609 (Miret Templers 583). A la sala un buffet gran de noguer ab un cobre taula de cordellat tenat ab flocadura de filadís, doc. a. 1645 (arx. parr. de Savellà). Ab una taula o bufet, cubert ab una tapeta de domas, Canyelles Descr. 120
|| 2. Armari-taula per tenir-hi vaixella (Cat., Val., Men.); cast. bufete. Ahynes o vasos pera guarnir un bufet, Lacavalleria Gazoph.
|| 3. Oficina o despatx d'advocat; cast. bufete. Els abogats de la cuyna tenen son bufet obert, Martí G., Tip. mod. i, 1.
    Etim.:
del francès buffet, mat. sign.