Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. buscar
veure  2. buscar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. BUSCAR v. tr.
Cercar (pir-or., or., occ., val.); cast. buscar. Oferintli buscar dinés per lo gasto, doc. a. 1666 (Hist. Sóller, i, 559). Buscant dintre l'abisme los ossos de la terra, Atlàntida, v.
    Loc.
—a) Buscar una agulla en un paller (or., occ.), o buscar la lluna amb un cove (Vallès, Penedès), o buscar la llúdriga (Vallès): cercar una cosa difícil de trobar.—b) Buscar el burro i anar-li dalt: cercar una cosa que és prop i ben visible (Pineda).—c) Buscar cinc potes al gat: cercar raons, pretextos infundats (Cat.).—d) Buscar el cos a algú o buscar les pessigolles: tentar-lo o provocar-lo (Cat., Val.).
    Fon.:
buská (pir-or., or., occ., bal.); buskáɾ (val.). A Catalunya i València s'usa molt el verb buscar amb el significat general de cercar; a Mallorca i Menorca, en canvi, es conserva el mot cercar en quasi tots els casos, reservant-se el vocable buscar per significar l'acte d'anar els cans cercant la caça.
    Etim.:
del castellà buscar, l'origen del qual és molt fosc (cf. Corominas DECast, i, 550, 551).

2. BUSCAR v. ant.,
per boscar. E feu buscar LX galees e molts lenys armats, Muntaner Cròn. 271.