Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. caixer
veure  2. caixer
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. CAIXER m.
|| 1. Llit d'un riu (val.); cast. lecho, cauce.
|| 2. Espai comprès entre els dos marges d'una sèquia (val.); cast. cauce.
|| 3. Banda o coster lateral d'una sèquia (Balaguer, Tremp, Bellpuig, Castelló, Horta de Val.); cast. margen, cajero. Amagant-se darrere d'un caixer o d'una soca, Pascual Tirado (BSCC, ii, 222).
|| 4. Buc de l'escala (Fabra Dicc. Gen.).
|| 5. Ull d'una lletra (en termes tipogràfics); cast. ojo.

2. CAIXER, -ERA m. i f.
|| 1. Que fa o adoba caixes; cast. cajero. Pintor caixer: pintor de caixes (ant.). Si algun capitol de pintors caxers hi havia, doc. val., a. 1484 (Est. Univ. vii, 55).
|| 2. Encarregat de la caixa d'una administració; cast. cajero. Y es caxé dirà: No hey ha doblés, Roq. 18. Especialment: a) Encarregat de l'administració d'una confraria, d'una festa patronal, etc. Y quant sie precis gastar alguna cosa, no lo fera sens consentiment de los Caxers o Obrers, doc. a. 1759 (Llibre de visites del convent de St. Francesc de Ciutadella). En les festes de Sant Joan de Ciutadella, hi ha el caixer senyor (president de les festes), el caixer casat o caixer menestral (representant de la menestralia), el caixer fadrí (representant dels fadrins) i dos caixers pagesos (representants dels agricultors).
|| 3. Caixer de llibres: enquadernador, segons el vocabulari valencià d'Exulve (segle XVII).