Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  calcat
veure  1. calçat
veure  2. calçat
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CALCAT
Llin. català.

1. CALÇAT, -ADA adj.
|| 1. Que porta els peus coberts o defensats amb alguna peça d'indumentària; cast. calzado. Poques veguades anaua calçat ne senyit, Eximplis, i, 270.
|| 2. met. Que porta els peus coberts o defensats amb algun element natural (pèl, ploma, etc.). Los coloms calsats y capelluts son los mes plasents, Agustí Secr. 161 vo.
    Loc.

Anar calçat per aigua: anar errat, tenir idees molt falses (Vendrell, Mallorca, Menorca). Va calsat per aygo qui pretén que ses de sa Font de la Vila son del tot potables, Ignor. 25.
    Refr.

—«Ningú va més mal calçat que els sabaters» (Men.).

2. CALÇAT m.
|| 1. Conjunt de peces d'indumentària destinades a cobrir els peus; cast. calzado. «La fabricació de calçat ha minvat molt». Tot emprovant-se un abric, un calçat, Pons Com an., 154.
|| 2. Parell de peces per calçar (Oliana). «Tres calçats de mitges»: tres parells de mitges (ap. Aguiló Dicc.). Stamet de mila de grana per obs de dos calçats per a sa magestat, doc. a. 1479 (Arx. Gral. R. Val.).