Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  camisa
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CAMISA (i sa var. bal. camia). f.
|| 1. Peça de vestit interior, generalment de tela prima i de forma folgada, que arriba des del coll fins més avall de la cintura; cast. camisa. Siali dat al capelà un besant e camisa e bragues unes, doc. a. 1204 (Miret Templers 543). Donàli la camisa qui era de prim drap de li, Llull Blanq. 52, 9. Les altres vestedures, ço es saber camises, sauanes et çabates et calces, Cost. Tort. V, i, 14. Quatre camies de om de bri de canem, doc. a. 1424 (arx. parr. de Sta. Col. de Q.). La blana camisa me sembla celici, Passi cobles 58. Tot hom reya de la cota d'armes de Curial, veent que era camisa de dona, Curial, i, 42. Calsons a la justa, camia ab coll blanch, Penya Poes. 279. La camisa sol constar del cos i les mànegues; en el cos de camisa d'home es distingeixen aquestes parts: el coll, tira circular que ciny el coll de l'home; la pitera o pala, que va des del coll fins al dontet i conté els botons i els traus; el faldar de damunt i el faldar de darrera, que és la part de tela situada més avall del pontet. El faldar de davant s'anomena també davanter de la camisa, i a Mallorca el nom de davanter ha arribat a aplicar-se a ambdós faldars (davanter de davant i davanter de darrera). Camisa de missa: nom antic del camis o alba. Sis guarniments pera camises de missa ab les flors de liri, Inv. Pr. Viana 160. Camisa de jueu: la camisa ratllada, sobretot de ratlles vermelles (Empordà). Camisa de fer garbons o de garbonar: vesta llarga de borrassa que es posavan les dones damunt el vestit per no esparracar-se'l en replegar garbons de sarments (Empordà, Camp de Tarr.).
|| 2. Funda; cobertor de tela o d'altra matèria flexible. Cinch alnes de tela gostança... per obs de fer una camisa a la cadira gran de fust, doc. a. 1437 (Arx. Gral. R. Val.). Una palmatoria... ab sa camisa de tela, doc. a. 1746 (arx. de Montblanc). Especialment: a) Tros de roba que s'enrotlla al volant d'un cilindre de màquina d'aprest, de tint, d'estampar, etc., per tal que doni una pressió més suau.
|| 3. Tela subjectada a les barres del catre per sostenir el matalàs (Gir., Maestrat). «La camisa del catre està esgarrada» (Benassal).
|| 4. Teixit vegetal que queda descobert en el suro quan n'han tret la pela o panna (Empordà).
|| 5. Capa, passada de guix, de mescla, pintura o altra matèria amb què es cobreix una paret o altra superfície; cast. camisa, mano, capa. Que la dita dona sia tenguda de fer una camisa de trespol sobre la dita bardera, doc. a. 1397 (Mostassaf 150).
    Loc.
—a) En camisa: sense altre vestit que la camisa. Abrigat ab son mantell, en camisa, ell se'n entrà en aquella cambra, Desclot Cròn., c. 4. Veents que dits genovesos anaven en camisa, leixarenlos, Pere IV, Cròn. 317. Totes se leuaren cuytadament, qui totes nues, qui en camisa, Tirant, c. 218.—b) En cos de camisa, o en cosset de camia: amb la camisa descoberta, sense peces exteriors de vestit. Prenia la fresca en cosset de camia y despitellat, Alcover Rond. i, 165.—c) Alçar la camisa a algú: enganyar-lo, fer-li creure falsetats (Empordà, Vallès, Penedès).—d) Treure's la camisa del penjat (Cat.) o treure's sa camia des batiar (Men.): treure's els drapets al sol, bescantar-se mútuament.—e) Parla que no l'òu el coll de la camisa: ho diuen d'un qui parla en veu molt baixa (Val.).—f) Empenyar la camisa: fer tots els sacrificis possibles per obtenir alguna cosa (Cat.).—g) Donar la camisa a algú: donar-l'hi tot, esser molt generós amb ell (Cat.). El veinat en pes li hauria donat la camisa, Oller Pap. ii. Anar sense camisa per algú: fer grans sacrificis per ell (Cat.).—h) Estar o quedar sense camisa: quedar desproveït de tot, en la misèria.—i) Estar o quedar amb la camisa de l'esquena: quedar sense res, en extrema pobresa.—j) Tirar a algú la camisa al coll: subjectar-lo, dominar-lo i abusar d'ell; reduir-lo a la impotència. Fort be los tirarem la camisa al coyll. Doncs vejats si es foyll hom qui'n bagasses fia, Mariners 3.—l) Canviar o Mudar de camisa: canviar d'opinió, de partit o de conducta, segons les conveniències.
    Refr.
—a) «Primer és la camisa que el gipó» (Cat.); «Més prop de la carn està la camisa que no el gipó» (Val.); «Primer és sa camia que es gipó», o «que es saio» (Mall.). Vol dir que primer s'ha d'atendre als parents que als externs.—b) «Qui fila prim, porta camisa; qui fila gros, no en porta sinó un tros» (Cat.).—c) «Bona camisa la que u es fila»: vol dir que la cosa que un mateix es fa, sempre té avantatge damunt les que ha de donar a fer (Val.).—d) «Camia d'En Cotna: pitrella bona i faldars a Liorna». Es diu d'aquell que va ben vestit exteriorment i molt retut per davall, o de tota cosa que té aparença de bona i en realitat és xereca (Mall.).—e) «Camisa que molt se llava i cós que a menut s'usa, poc temps dura» (Val.).—f) «Tota camisa és bona al nuu» (Jahuda Dits liv).—g) «Mare i fia, caben dins sa mateixa camia»: es diu d'una mare i una filla que tenen els mateixos defectes (Men.).
    Fon.:
kəmízə (pir-or., or.); kamízɛ (Ll.). kamíza (Andorra, Tortosa, Maestr., Cast., Al.); kamísa (Val.); kəmíə (Mall., Men., Eiv.).
    Etim.:
del llatí camĭsĭa, ‘clase de túnica’.