Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. cerro
veure  2. cerro
veure  cerró
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. CERRO m.
|| 1. Floca de cotó, llana, cànem o lli, ja pentinada i neta, a punt d'esser filada amb la filosa (or., occ., val., bal.); cast. cerro, copo. Quants fussos umplen per afilar una dotzena de ceros [sic] de li, Corbatxo 45. XXXXV ceros [sic] de bri de li pintinat, e quinze rams de fil de li cru, doc. a. 1430 (Aguiló Dicc.). Ab un cap que pareix una grapada de serro sense escaldar ni pentinar, Penya Mos. iii, 167.
|| 2. Cabellera embullada, mal pentinada (Men.).
    Fon.:
sέru (or., Sóller, Artà, men., eiv.); sέro (occ., val., mall.).
    Etim.:
del llatí cĭrru, ‘floc de plomes’. Cal rebutjar l'opinió d'Eguílaz Glos. 370, segons el qual el cat. i cast. cerro haurien vingut per intermediació de l'aràbic jarra, que apareix, amb el significat de ‘lli’, en el Vocabulista in arabico atribuït a Ramon Martí.

2. CERRO m. ant.
Muntanya aspra; cast. cerro. Mastins e perros | qui per los cerros | lobos acaçan, Spill 6576.
    Etim.:
pres del castellà.

CERRÓ m., grafia ant.:
V. sarró.