Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. cinto
veure  2. cinto
veure  cintó
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. CINTO m. (castellanisme)
Cint, cinyell. Un cinto de vellut, doc. a. 1598 (arx. de Montblanc). Una cadena y un sinto ab vuyt glasons, doc. a. 1602 (arx. mun. de Valls).

2. CINTO
Nom propi d'home, abreviació per Jacinto. «Mossèn Cinto»: nom vulgar del poeta Jacint Verdaguer.
    Fon.:
síntu (or.); sínto (occ., val., mall.).
    Intens.:
Cintet, Cintó.

CINTÓ m.
|| 1. Cinyell, corretja de cenyir. Un sintó ab un porta-spasa repuntat, inv. de Val., a 1585 (Aguiló Dicc.). Un cintó de fil de or ab un anell de or y ab una pedra vermella, doc. a. 1596 (arx. parr. del Pont d'Armentera). La verge ab lo seu cintó pel coll se la endú lligada, Briz Cans. v, 51.
|| 2. Faixa per a cenyir el cos (Fraga); cast. faja.
|| 3. nàut. En la barca anomenada «pastera», espècie de taula que es posa a la part alta inferior dels costats de l'embarcació quan aquesta no té escairell alt (Palma).
|| 4. nàut. a) Cintó corbat: el corbat amb arc dispost a la part superior d'una toldilla o d'altra construcció alta anàloga (Mall.); cast. cintón arqueado. És a manera d'una cinta, car també correspon exteriorment a la coberta d'una construcció alta; però se'n diferencia perquè l'andana de planxes de què està format són de figura corbada.—b) Cintó de defensa: anell de fusta, generalment forrat de cap col·locat entre dues xapes de ferro, instal·lat a la part alta dels remolcadors, vaixells de cabotatge, etc., per a suavitzar les topades que poden sofrir (Mall.); cast. guirnalda.
    Fon.:
sintó (or., occ., val.).
    Etim.:
derivat de cinta.