Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  col·lateral
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

COL·LATERAL adj.: cast. colateral.
|| 1. Situat lateralment; que està al costat (de qualcú o de qualque cosa). Per tu molts... aconseguexen sobirans graus de honors, car són fets pares de la cosa pública, collaterals de prínceps, Canals Carta, pròl. Scriure no tan solament als reys, oc encara a aquells qui són a ells collaterals, axí com camerlenchs e altres consellers, doc. a. 1404 (Anuari IEC, v, 554).
|| 2. Parent que no ho és per línia directa. En la linya collateral ço és transuersal és lo primer grau frare e sor, Furs Val. Pot venir a successió els béns del marit mort entestat, desfallents els dauallants los ascendents et els collaterals, Cost. Tort. V, i, 8.
    Fon.:
kuɫɫətəɾáɫ (or.); kóɫɫateɾáɫ (val.); koɫɫətəɾáɫ (Mall.). Vulgarment es pronuncia amb l simple, per influència castellana.
    Etim.:
del llatí collatĕrāle, mat. sign.