Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  composar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

COMPOSAR v. tr.
|| 1. Compondre, formar un tot per la combinació de diverses parts; cast. componer. Si fa parets de peres mal composades o mal fermades, Cost. Tort. III, xii, 8. Dels quatre elements, dels quals tot lo cos és composat, Agustí Secr. 106. Y's composà una mentida, Pons Auca 277.
|| 2. ant. Pactar, fer conveni per atorgar o obtenir una concessió (especialment a base de diners); cast. componer, convenir. Licència plenària donam... pugats procurar e administrar..., composar comprometre e fer avinenças, doc. a. 1418 (Col. Bof. xli, 303). Composar del seu rescat ab lo enemich, Lacavalleria Gazoph. Sie prefigit per nós cert termini als dits Bomians per exir del Principat..., que si aprés hi seran trobats, sien açotats y no pugan esser remesos ni composats, Const. Cat. 437. Més especialment: a) Avenir-se a pagar certa quantitat per compostura. Dels fruyts del any sdeuenidor ells composarien lo dit vintè, doc. a. 1481 (Miret Templers 437).—b) Imposar certa quantitat a pagar (generalment injusta o arbitrària). Una prouisió o gràcia de quatre mília e D ducats sobre los béns dels composats e condempnats per germania, doc. a. 1527 (BSAL, vii, 430). Fentlos pagar certa quantitat..., composant d'esta manera als traginers y passatgers, Const. Cat. 307.—c) fig. Puix, catiuant per força moltes d'elles, | lo seu jouent y edat tendra composen, Somni J. Joan 993.
|| 3. Fer pagar massa, abusar del comprador (Gir., Empordà, Lluçanès). Me comprometo a fer-te'l haver per cent vint escuts... A tu en Bonosi et composaria, mentre que a mi... ell se'n guardarà plal, Ruyra Pinya, ii, 184.
|| 4. Enganyar (Castellterçol).
|| 5. Imputar, atribuir a una persona un fet que no li pertany.
    Fon.:
kumpuzá (or.).
    Etim.:
de compondre, amb substitució del verb simple pondre per posar (així com el llatí ponĕre va esser substituït vulgarment per pausare> posar).