Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. concert
veure  2. concert
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. CONCERT m.
|| 1. Acord entre diverses persones per a un fi comú; cast. concierto. Concert feu de mal en hora tan tarda, Passi cobles 8. Hajen tingut ab ells algunes conversacions o concerts illícits y deshonests, doc. a. 1735 (Hist. Sóller, ii, 970).De concert: d'acord, de mútua conformitat. Són restats de concert dit Batlle y Jurats y Consell, doc. a. 1618 (Segura HSC, 237). Lo Balira i lo Segre se junyeixen i de verdor corones li teixeixen, amb lo cel i la terra de concert, Canigó iv.
|| 2. Orde, acord de coses disposades per a un fi; cast. concierto. Procureu disposar tota la gent de ditas vilas en concert, doc. a. 1558 (Hist. Sóller, ii, 71). Se fará en lo modo y concert siguent, doc. a. 1610 (ibid. i, 737).No haver-hi orde ni concert: estar molt desordenat. D'ençà de llavors ja no puc posar ordre ni concert en els meus records, Ruyra Parada 63.
|| 3. Acord de diferents veus o instruments musicals; cast. concierto. Ses cançons que a concert cascú s'entona, Cançon. de Nadal.
|| 4. Composició musical per a un instrument sol o acompanyat d'altres instruments secundaris; cast. concierto.
|| 5. Sessió en què s'executa cert nombre de peces de música; cast. concierto. Les serenates, los concerts matinals, les reunions, Vilanova Obres, iv, 78.
|| 6. Conjunt de veus, crits o sorolls diversos i simultanis; cast. concierto. L'hermosa fa oir son escarfall en l'horrorós concert, Atlàntida, vi.
|| 7. Desorde, conjunt de persones o coses desordenades (Men.); cast. desbarajuste. «Quin concert!»«Què és aquest concert que hi ha aquí?»
|| 8. Conjunt de coses materials d'una espècie determinada o destinades a un cert ús; concert pot significar diners, comestibles, objectes de çomerç, etc. (Mall.); cast. material, caudal. «No podran pagar; és gent que té poc concert» [=té pocs diners]. «Hi havia una taula plena de concert» [=plena de menjar]. Han fet escurar es pous publichs y han tret vint carretades de concert [=de brutor de dins els pous], Ignor. 1. Aquest pou és sech. En esser abaix, ompliràs sa senaya des concert que hi trobaràs, Alcover Rond. xi, 1.
|| 9. Concert de retranga: corretja curta que va diagonal de la cuixa al muntant de retranga, i que té per objecte ajudar a mantenir aquesta (Barc., ap. BDC, xxii, 111).
    Refr.

—«Poc concert a una casa, esca de renou»: vol dir que en haver-hi pocs diners o pocs aliments, és difícil que hi hagi pau (Mall.).
    Fon.:
kunsέɾt (pir-or., or., Sóller, men., eiv.); konsέɾt (occ., val., mall.).
    Etim.:
postverbal de concertar.

2. CONCERT, -ERTA adj.
|| 1. ant. Posat en orde; cast. compuesto, ordenado. Portals tots arruhinats y mal concerts, doc. a. 1568 (arx. de la Concepció, Palma).
|| 2. Posat d'acord; cast. concertado, acorde. Nosaltres en assò estam concerts, Lacavalleria Gazoph. El pare va anar a emparaularla i quedaren concerts amb la família d'ella, Víct. Cat., Mare Bal. 96.
    Etim.:
postverbal de concertar.