Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  consolidar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CONSOLIDAR v. tr.: cast. consolidar.
I. Reunir amb solidesa les parts d'un tot. Especialment:
|| 1. Ajuntar les parts d'una trencadura, d'una ferida, etc. Les causes per les que los ossos se retarden a consolidar, Cauliach Coll., ll. 5, d. 1.a, c. 1. La fístola... axí com damunt és stat dit sia curada e sia consolidada, ibid., ll. 4, d. 2.a, c. 2.
|| 2. jurispr. Reunir sota un mateix cap alguns drets que estaven separats, com per exemple, la nua propietat amb l'usdefruit. Tantost com lo us dels fruyts és fenit e és consolidat a la propietat, és del marit, Cost. Tort. V, v, 20.
II. Fer més sòlid. La classe mitja, massa enfeynada encare en consolidar sos fonaments, Oller Fig. pais. 216. Varen esser importants factors que consolidaren, y encara acreixen avuy per avuy, l'obra fonamental, Obrador Arq. lit. 88. Consolidar el deute públic: convertir-lo, de reemborsable, en perpetu.
    Fon.:
kunsuliðá (pir-or., or., men., eiv.); konsoliðá (occ., Maestr., Mall.); konsoliðáɾ (Cast., Val., Al.).
    Conjug.:
regular segons el model per cantar. En les formes rizotòniques l'accent ha passat damunt la i.
    Etim.:
pres del llatí consŏlĭdāre, mat. sign. Consolidar és la forma erudita, mentres que consoldar és la popular.