Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  consulta
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CONSULTA f.
Acte i efecte de consultar; cast. consulta. Determinaran com millor los aparega sens altre concell ni consulta, doc. a. 1613 (Hist Sóller, ii, 729). Després de moltes consultes y plorayetes mos feren entrar a sopar, Ignor. 57. Llibre de consulta: llibre apte per donar informació sobre un punt determinat, per ampliar notícies. El profit de tals edicions com a fonts d'estudi y consulta, Obrador Arq. 99. Especialment: a) Reunió d'algunes persones per aconsellar-se elles amb elles sobre un determini a prendre.—b) Entrevista entre un legista i el client que li va a sotmetre un assumpte. Si li feys una consulta, sempre vos darà rahó, Ignor. 3.—c) Entrevista entre un metge i el malalt o malalts que es posen sota la seva cura. Hora de consulta: hora en què un metge té normalment les dites entrevistes. Obrir consulta: establir-se com a metge amb despatx obert per a rebre els malalts. Era un especialista estranger que recorria el món... obrint consulta en les primeres fondes, Pons Com an., 102.—d) Entrevista entre dos o més metges per diagnosticar i decidir el tractament oportú per un malalt greu. Es metge de la casa, no sabent per on pendre, ha demanada consulta, Alcover Cont. 38.
    Fon.:
kunsúltə (pir-or., or., men., eiv.); konsúltɛ (Ll.); konsúlta (Tortosa, Maestr., Cast., Val., Al.); konsúltə (Mall.).
    Intens.:
consulteta, consultassa.
    Etim.:
postverbal de consultar.