Diccionari Catalŕ-Valenciŕ-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  contraposar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinňnims  CIT  TERMCAT

CONTRAPOSAR v. tr.
Oposar; posar una cosa contra una altra; cast. contraponer. Certament axí's fóra fet si un demoni... a açň no's fos contraposat, Curial, i, 10. En lo sinestre costat, aquests tres tenen los contraposats, Scachs 99. A de saber de artilleria, de plantar una bateria y de com se li ha de contraposar, Moradell Prel. 6. Els genis i les edats eren tan contraposats, Pons Com an. 147. Aquella afirmació, tan contraposada a tot el que era, segons ell, ordre immutable de les coses, Pons JF, 30.
    Fon.:
kɔntɾəpuzá, kwantɾəpuzá (or., men.); kontɾapozá (occ.); kontɾapozáɾ (Cast., Al.); kontɾaposáɾ (val.); kɔntɾəpozá, kwantɾəpozá (mall.).
    Etim.:
compost de contra i posar.