Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  contribuir
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CONTRIBUIR v. intr.
|| 1. Aportar una part a les despeses comunes; cast. contribuir. Fochs de perròchia de Martoreyes qui contribuexen ab los demunt dits, Nombr. fochs Cat. 6. Los studiants qui staran y venran al dit studi general paguen e contriboixen en los dits salaris, doc. val. a. 1499 (Villanueva Viage, ii, 202). Se fa una capta pel poble, a la que tothom contribueix, Serra Calend. folkl. 280.
|| 2. Concórrer a una obra comuna, aportar-hi el propi esforç; tenir part en una acció; cast. contribuir. Potser el vi... no deixava de contribuir-hi, Pons Com an. 57. Un fàstich o un atractiu... que contribueixen a donarli vida y relleu o a ferla trobar dessaborida, Obrador Arq. lit. 102.
|| 3. ant. Conferir, tenir tractes o relació (amb qualcú). Amonestam a tot cristià o cristiana que no gos alletar als fills de iuheus ni de moros..., ne fassen neguna altra servitut ne contribuisquen ab ells ne menjar de son pa ni beure de son vi, Ordin. Ilerd. 67. Aquells qui han a contribuir ab persones enuejoses, Villena Vita Chr., c. 12.
    Fon.:
kuntɾiβuí (or., men.); kontɾiβuí (occ., mall.); kontɾiβuíɾ (val.).
    Var. ort.
ant.: contriboir, contribuhir, contribuyr.
    Conjug.:
regular segons el model de partir.
    Etim.:
pres del llatí contribŭĕre, mat. sign. || 1.