Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. copejar
veure  2. copejar
veure  3. copejar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. COPEJAR (i COLPEJAR) v. tr.
|| 1. Donar cops; tocar un objecte amb un altre en moviment; cast. golpear. Colpeja ab lo peu la penya | que s'esquerda espurnejant, Camps i Fabrés, Poes. 82. Ni avencen ja, ni al colpejar responen, Guimerà Poes. 227. Em colpejà l'esquena amb amistosos aires, Pons Com an., 56.
|| 2. espec., Donar cops amb una arma o altre objecte contundent per fer mal a qualcú o defensar-se'n; cast. golpear, herir. Pres si'l pensà de ferir e de colpeyar [sic] de tota sa forsa, Lançalot, segle XIV (Rev. Biblgr. Cat. iii, 21). Una per lo defalliment, altra per lo colpeiar, ell ja no podia regir lo cauall, Curial, i, 45. Perque los braços li tornen asits e forts, e sàpien colpejar en les armes com mester ho han, Tirant, c. 224.
|| 3. Produir senyal a un cos pel contacte violent d'un altre cos en moviment. Especialment: a) Fer senyal d'inflamació en els teixits del cos per l'extravasació de la sang; cast. magullar, acardenalar. Contemplant la piadosa Senyora tota aquella faç gloriosa, lauà-la ab multíssimes làgrimes vehent-la axí colpejada e alterada, Villena Vita Chr., c. 219. ¿T'has fet mal, germana meua?—Ni tan sols m'he copejada, Ferrà Com. Poes. 15.—b) Fer clot o clots a la superfície d'un cos sòlid, per caiguda o contacte violent amb un altre cos; cast. abollar. Un bací de aram colpeyat negre, doc. a. 1486 (arx. de Vic).—c) Produir alteració en la molla d'una fruita, per caiguda o contacte violent; cast. macar.
    Fon.:
kupəʒá (pir-or., or.); kopeʒá (occ.); kolpeʤáɾ (Cast., Al.); kolpeʧáɾ (Val.); kopəʤá (mall.); kupəʤá (men.); kulpəʤá (eiv.).
    Etim.:
derivat de cop o colp.

2. COPEJAR v.
|| 1. Donar cullerades a l'aigua amb el salabrell per agafar alguna cosa que hagi caigut de la barca o algun ormeig que s'hagi escapat (Costes de Llevant i de Ponent, ap. Amades-Roig Voc. pesca).
|| 2. Obrir la bescordella per treure el peix del sac d'una peça de bou (ibid.).
    Etim.:
derivat de cóp.

3. COPEJAR v.
|| 1. tr. Beure de copa en copa.
|| 2. absol. Beure molt sovint (Borges Blanques, ap. Griera Tr.).