Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  corporació
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CORPORACIÓ f.
Associació de persones lligades per la comunitat de fins, de lleis i de privilegis; cast. corporación. Com aquesta corporació del clero ho vol tot net, Vilanova Obres, xi, 64. Y derrera ella totes ses corporacions y sociedats mallorquines, Ignor. 16. Corporació municipal: l'Ajuntament o cos de regidors d'un municipi. Corporació provincial: la Diputació o cos directiu de l'administració d'una província. Corporacions religioses: cadascun dels cossos organitzats dins l'Església per a un fi determinat. Corporacions gremials: els gremis, o associacions professionals regides per una junta de membres elegits dins la mateixa associació. En corporació: en conjunt de membres d'una associació. Van a ses processons en corporació, Alcover Cont. 197. Sempre que havien de sortir en corporació es feien precedir de un home... amb una llarga espasa, Serra Calend. folkl. 43.
    Fon.:
kuɾpuɾəsió (pir-or., or., Sóller, men., eiv.); koɾpoɾasió (occ., val.); koɾpoɾəsió (mall.).
    Etim.:
pres del llatí corpŏratiōne, ‘acte de prendre cos’.