Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  culpable
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

CULPABLE (i ant. colpable). adj.
Que té la culpa o és causa d'un delicte o altre fet dolent; cast. culpable. Nosaltres som coses vils e mesquines e corrompables e culpables e defallents, Llull Cont. 274, 26. Negú dels frares... no és colpable a vós, senyor, ni a negú altre, doc. a. 1307 (Miret Templers 371). Per tal com vos sentíets colpables dels crims dessús dits, Metge Somni ii. Rey no regeix ne'ls pobles obeexen: | no sé qui és pus colpable a l'altre, Ausiàs March civ.
    Fon.:
kuɫpábblə (Barc., Palma); kuɫpáβle (Val.).
    Intens.
superl.: culpabilíssim.
    Etim.:
pres del llatí culpabĭle, mat. sign.