Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  defensar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DEFENSAR v. tr.: cast. defender.
|| 1. Ajudar a algú o a alguna cosa combatent contra els enemics o perills que l'amenacen. Lexà'ls bons CC hòmens de cathalans qui'ls defensassen, Muntaner Cròn., c. 84. Cremà dues galees e les altres li foren defensades, id. ibid., c. 195. Mas eu qui só tan flacs per defensar, | sens mur, sens vall, Jordi de Sant Jordi, i, 13. Los meus menistres me defensarien, Evang. Palau. Jordi guerrer | cuydà avançar | per defensar | del rey la filla, Spill 8408. Si de mi teniu compassió, defensau los meus brots de esser tallats, Alegre Transf. 78. Fins la persona imperial defensen de prop els cristians, Caymari Poem. Const. 51. a) refl. Lluitar contra un atac o perill imminent. Que ell se pogués defensar e tenir la ciutat de Gerona, Desclot Cròn., c. 168. Foren al campanar combatuts e defensaren-se'n tant, Muntaner Cròn., c. 212. Totes coses fan lur punya en deffensar-se de la cosa que'ls és contrària, Genebreda Cons. 155. Em defensaria a mossegades i cops de puny, Ruyra Parada 51.
|| 2. Sostenir la innocència d'algú contra l'acusació que l'amenaça. E saps jo con virtuosament deffensí ab veritat los dits cònsols, que eren innocents, Genebreda Cons. 42. a) refl. Sostenir la pròpia innocència contra una acusació. Y no obstant que us defenseu, | ja la honra és consentida, Cons. casada 126.
|| 3. Sostenir una cosa contra els qui l'ataquen o no la regoneixen per vertadera. Juram... que tots temps y lloch professarem y defensarem que la natural concepció de la puríssima verje Marria fonch límpia y santa, doc. a. 1629 (Hist. Sóller, ii, 381).
|| 4. Protegir contra un dany o perill qualsevol. Y una mampara de tela | el defensa des gargal, Roq. 43. «La capa ens defensa del fred». «Amb la vela defensam el carro de la pluja».
|| 5. Impedir. Una vela o tenda feta de drap de canamàs, apta a defensar lo sol del obrador, doc. a. 1437 (BABL, xi, 154). La durícia de son escumós cuyro resistia a la força del colp, mes no defensà que lo fort dart entre los nuus de la espina no entràs fent en ses espatles cruel e dura nafra, Alegre Transf. 21. Les mosques defensareu de les úlceres y nafres untant-les de sobre ab pega, Agustí Secr. 181.
|| 6. Prohibir. Entredit és censura eclesiàstica que concedex algunes coses y defensa o prohibex de altres, Ordinari per als curats, 118 (citat per Aguiló Dicc.).
|| 7. Defensar el jornal: guanyar-se el jornal, no deixar-lo perdre (Empordà). Defensar la butxaca o la pesseta: procurar no gastar o no deixar de guanyar una cosa que es pot obtenir (Mallorca). «Aquest, tan jove com el veus, defensa un jornal de dotze pessetes». No ho deym per agrahiment ni defensam sa butxaca, Roq. 5.
    Fon.:
dəfənsá (pir-or., or., bal.); defensá (occ.); defensáɾ (Val.). En el valencià i el català occidental s'usa generalment el seu sinònim defendre.
    Etim.:
del llatí defensare, mat. sign. || 1.