Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  descendència
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DESCENDÈNCIA f.
|| 1. Qualitat de descendent; cast. descendencia. E aprés deduhí la noble prosàpia e descendèntia real la qual hagué aquest gran rey... de aquells nobles reys gots, Carbonell Ex. Joan II, c. 70.
|| 2. Conjunt dels descendents; cast. descendencia. Ohiu com vos crida Adam en lo lim | ... | hoiu la clamor de sa descendència, Passi cobles 81. I multiplicaré ta descendència, Alcover Poem. Bíbl. 26.
|| 3. pl., ant. Conjunt de coses secundàries adherides a una finca, a una propietat senyorial, etc. Del qual ort y casa no's troben en dit llibre les descendènties, Inv. Bertran, a. 1614. Nós no entenem retenir-vos... en dits Vescomtats... en llurs apartinènties y descendènties fora y acceptat la fe y homenatge, doc. a. 1650 (arx. de Montblanc).
    Fon.:
dəsəndέnsiə (or.); desendέnsia (occ., val.); dəʦəndέ̞nsi (mall.); dəʦəndέ̞nsiə, dəʧəndέ̞nsiə (men.).