Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. descollar
veure  2. descollar
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. DESCOLLAR v. tr.
|| 1. Afluixar un caragol o altra cosa collada (or., occ.); cast. destornillar. La primera visita era pera'l clavetayre..., collava y descollava d'esma'l caragol gros, Pons Auca 7.
|| 2. ant. Afluixar l'arc d'una ballesta; cast. aflojar, desempulgar. Que persona qui port balesta que la aja portar descollada, doc. a. 1409 (arx. mun. d'Igualada). Per apartar | l'estil de larch | descolle l'arch | e pus no'l stire, Spill 9582.
|| 3. Desjunyir; separar una bístia del jou, del carro, etc. (Empordà, Conflent); cast. desuncir. Descollar les bèsties i conduir-les a les corts, Pous JF 76. Es sentia el sotraquejar dels carros que anaven a descollar, Isern Sol de posta, 12. Per ext.: a) absol. Cessar de treballar en la llaurada (Llofriu).—b) absol. Anar-se'n, abandonar un lloc de reunió (Empordà); cast. marcharse, desfilar. «La gent ja va descollant» (Llofriu).
|| 4. Retallar en la tela el coll de l'americana (Griera Tr.).
    Fon.:
dəskuʎá (pir-or., or.); deskoʎá (occ.).
    Etim.:
compost del prefix des- i el verb collar.

2. DESCOLLAR v. intr.
Sobressortir damunt els altres; esser més alt; cast. descollar.
|| fig. Distingir-se damunt els altres; tenir més importància. La moral que més descolla | són lliures, sous y diners, Penya Poes. 100.
    Fon.:
dəskuʎá (pir-or., or., men., eiv.); deskoʎá (occ., Maestr.); deskoʎáɾ (val.); dəskoʎá (mall.).
    Etim.:
pres del cast. descollar, mat. sign.