Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  1. deslliurament
veure  2. deslliurament
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

1. DESLLIURAMENT o DELLIURAMENT m.
Acte i efecte de deslliurar.
|| 1. Acte de donar la llibertat; cast. liberación. Es impossíbil que'l poder diuinal no'ns trameta deliurament de nostra captiuança, Llull Gentil 95. A vós sia donada glòria... per creensa en lo deliurament que vós feés dels sants pares, Llull Cont. 252, 14. Cobejants lo delliurament de aquella, Pere IV, Cròn. 360. Job..., presa per ell esperança de deslliurament, hi ajustà: sé que'l darrer dia ressuscitaré, Metge Somni i. La mort pot ser la salvació o un deslliurament, Oller Fig. pais. 52.
|| 2. ant. Solució, èxit bo o dolent d'un assumpte. Bon delivrament aver de sos negocis, doc. a. 1316 (Lecoy de la Marche, Rels. pol. Fr. Mall. i, 478).
|| 3. ant. Acte de lliurar, de posar en poder d'altri; cast. entrega. En lo dit deliurament que li farets apocha, doc. a. 1360 (Bofarull Mar. 103). Los sis prohòmens... facem delliurament de la dita peyta e collecta de meales, doc. a. 1403 (Revest Ens. 81). E aquell axí mateix generalment faça tots los pagaments e deliuraments, doc. a. 1417 (Ordin. Hosp. xxvii).
|| 4. Part; acte de parir; cast. alumbramiento. Deslliurament de dona prenyada, part, Hoc puerperium, Lacavalleria Gazoph. En la apurada ocasió del deslliurament acuden sos devots a portar oli a la llàntia de Santa Agna, Serra Calend. folkl. 203.
    Fon.:
dəzʎiwɾəmén (or.); dezʎiwɾamén (occ.).

2. DESLLIURAMENT o DELLIURAMENT adv. ant.
Amb llibertat; cast. libremente. Que aquells catius o catives... sien retuts e absolts franchament e deliura a aquell que'l rey de Bugia volrà, doc. a. 1309 (Capmany Mem. iv, 40). Per tal que pus deliurament poguessen treballar... desijam sobiranament salut e sanitat de nostra persona, doc. a. 1403 (Anuari IEC, v, 519). Sàpies que'l azarro és calent e sech, e ha aytal natura què si és begut fa delliurament pixar, Macer Erbes.