Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavant  cerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  destruir
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DESTRUIR (ant. escrit també destroir, destrovir). v. tr.: cast. destruir.
|| 1. Desfer (allò que està construït). Lo cellerer consellà a l'abat e al prior que destruissen l'estudi, Llull Blanq. 57, 1. Que la ciutat fos cremada y destroyda e arada de sal, Pere IV, Cròn. 288. Quant són hunits, no'ls destruu res lur massa, Auzias March, lxxxvii.
|| 2. Fer malbé; desfer completament (una cosa organitzada o establida). Aquell qui ociu e devora leona prenys, destruu e auciu en la mort de la leona sos fills en son ventre, Llull Cont. 141. E'ls destroueix lurs cares e pits delicats, Metge Somni iv. Tallen los arbres e destruhen les plantes, doc. a. 1451 (Boll. Lul. ix, 262). Pensa, Curial, que Laquesis fonch fúria infernal que t'aparegué per destruir-te, Curial, iii, 6. Les cupiditats si són forts destroeixen la raó, Egidi Romà, ll. i, «El xiquet ha caigut un bac i s'ha destruït una cama» (Val.).
|| 3. Fer desaparèixer; fer cessar d'existir. La flama del foc destruu e consuma totes aquelles coses qui ab ella participen, Llull Arbre Sc. ii, 388. La mort no destroueix la ànima, Metge Somni i. Los gigants... volgueren combatre lo cel, e Deus tramès lamps del cel qui'ls destroví, Genebreda Cons. 163. Venc Hercules en la dita terra... e aprés destrohint los primers pobladors tornà poblar la terra, Tomic Hist. 14. a) fig., aplicat a coses espirituals: Vos prec... que multipliquets virtuts e destruats vicis, Llull Sta. Mar. 67. Volch destruir l'orgull dels francesos, Muntaner Cròn., c. 130.
|| 4. Arruïnar totalment; desposseir de tots els recursos per a la vida. Per lo mal regiment e administració que ha huy en lo dit monestir és consumat e destrovit, e's consuma e's destroveix, car entre les altres coses gran res de tot lo movent qui hi era... és venut e guastat, doc. a. 1371 (Catalana, vi, 188). Perque no l'hajan de veure rossegar p'es tribunal y perque no l'acaben de destruir, Roq. 6. «Amb aquests negocis m'arribaré a destruir» (Mall.). «Destruiries un llinatge!» es diu a un qui és molt gastador (Mall.).
    Fon.:
dəstɾuí (pir-or., or., bal.); destɾuí (occ., Maestr.); destɾuíɾ (Cast., Val., Al.). En la pronúncia vulgar es sent dir dəstɾoví (Mall.).
    Conjug.:
regular segons el model partir. Actualment els presents d'indicatiu i de subjuntiu segueixen la conjugació incoativa; en català antic, al costat de les formes incoatives existien també les etimològiques no incoatives, com es veu per aquests paradigmes:
taula 

    Var. ort.
ant.: destruhir, destrohir, destruyr, destroyr, destrouir, destrovir.
    Etim.:
pres del llatí destrŭĕre, mat. sign.