Diccionari Català-Valencià-BalearB
Cerca inici
endarrere  endavantcerca
Introducció al Diccionari  Bibliografia  Explicació de les Abreviatures 
veure  diferent
DIEC2  DDLC  CTILC  BDLEX  Sinònims  CIT  TERMCAT

DIFERENT adj.
|| 1. Que difereix; que no és igual; cast. diferente. Cascuna d'aquestes coses vehies con són distinctes e differents les unes de les altres, Llull Gentil 179. No's recordaven | d'haver mudades | e remudades | quaranta dies | lets infinides | tant diferents, Spill 5279. Tenyits de diferents colors, Tar. preus 11. Es teu triunfo m'ha causat un efecte molt diferent des que tu't pensaves, Ignor. 30.
|| 2. pl. Uns quants; alguns; cast. diferentes. Los jurats... han fets diferents stabliments, doc. a. 1684 (Hist. Sóller, i, 775). Una dama coneguda nostra que diferentes vegades mos ha sentit parlar, Penya Mos. iii, 217. Posar en ordre el patrimoni, un poch necessitat d'ell per diferentes causes, Vayreda Sanch nova 9.
    Fon.:
difəɾén (pir-or., or., eiv.); difeɾén (occ., val.); difeɾént (val.); difəɾént (mall., men.).
    Var. form.:
encara que gramaticalment és diferent un adjectiu d'una sola terminació, existeix la forma de femení analògic diferenta, sobretot en el llenguatge parlat. Alli l'anavan a veure | cavallers y moltes damas, | la'n va anà a veure una | diferenta de las altres, Pelay Briz Cans. iv, 43.
    Etim.:
pres del llatí diffĕrĕnte, mat. sign.