Diccionari CatalÓ-ValenciÓ-BalearB
Cerca inici
endarrereá endavantcerca
Introducciˇ al Diccionariá Bibliografiaá Explicaciˇ de les Abreviaturesá
veureá discordanša
DIEC2á DDLCá CTILCá BDLEXá Sin˛nimsá CITá TERMCAT

DISCORDANăA o DISCORD└NCIA f.
Qualitat de discordant; mancanša d'acord; cast. discordancia. Aquest home qui tÚ la roba entre les mans ab molta discordanša me faša devant sons desplasents, Metge Somni, ii. Qui vehÚ hanc que... tots los jutges e consellers fossen de tots concordants..., car comunament alguna discordÓncia hi sol haver, Genebreda Cons. 43. Dos tals instruments | adormen tan fort los cinch sentiments | que sols los destempra mortal discordanša, Proc. olives 1844. Jo no esper veure may una discordÓncia com aquella, Roq. 33. Hi vibraven en vaga discordansa qualque udol de ca, miuladissa de moxos..., GalmÚs Flor 65.
ááááFon.:
diskuɾ­ßnsə, diskuɾ­ßnsiə (Barc.); diskoɾ­ßnsia (Val.); diskoɾ­ßnsə, diskoɾ­ßnsi (Palma).